Regulamin


Sklep prowadzi sprzedaż stacjonarną i internetową. Odbiór osobisty kartek i innych
produktów jest możliwy wyłącznie po wcześniejszym złożeniu zamówienia przez
stronę internetową i potwierdzeniu przez firmę Prestiż, że zamówiony towar jest
gotowy do odbioru.


sklep www.kartkarnia.pl


KLAUZULA INFORMACYJNA


F.P.H.U. Prestiż nie wyraża zgody na jakiekolwiek kopiowanie, powielanie, w całości czy
we fragmentach, wzorów umieszczanych na papierach oraz projektów kart
okolicznościowych ze swoich kolekcji.


REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

§1
Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy [dalej „Sklep”] prowadzi sprzedaż detaliczną i hurtową za
  pośrednictwem Internetu oraz stacjonarnie, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej
  „Regulamin”]. Sklep realizuje zamówienia krajowe.
 2. Właścicielem Sklepu jest:
  FPHU „PRESTIŻ” Agnieszka Marek
  z siedzibą w: 41-935 Bytom,
  ul. Blachówka 19
  NIP 626 283 96 98
  Adres do korespondencji:
  41-935 Bytom,
  ul. Blachówka 19
  Tel: 510 525 580
  e-mail: biuro@kartkarnia.pl
 3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.
 4. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.
 5. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 6. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

§2
Zamówienia

 1. Zamówienia można składać w następujący sposób:
  a) poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu,
  b) pocztą email na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu,
  c) telefonicznie na numer dostępny na stronie internetowej Sklepu
 2. Zamówienie można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w
  piątek po godz. 13:00, w soboty, niedzielę oraz święta – będą realizowane w następnych
  dniach roboczych. Czas realizacji zleceń wynosi zazwyczaj 3-7 dni roboczych, licząc od
  momentu zaksięgowania się zapłaty na jednym z kont bankowych Firmy Prestiż. W
  przypadku artykułów wykonywanych na indywidualne zamówienie, czas realizacji może
  ulec wydłużeniu do 12 dni roboczych, o czym Sklep każdorazowo będzie informował
  Klienta.
 3. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na
  weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia za pomocą
  poczty email lub telefonicznie. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia,
  ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi
  uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu
  zapłaty.
 4. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy
  kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena,
  charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i
  sposób dostawy.
 5. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w
  rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu
  określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia
  Zamówienia przez Klienta poprzez kliknięcie w link potwierdzający w mailu przysłanym
  Klientowi przez Sklep.
 6. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo
  realizację złożonego zamówienia, firma „Prestiż” zastrzega sobie prawo do wstrzymania
  realizacji zamówienia – o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić
  Zamawiającego.
 7. Firma „Prestiż” wystawia paragon lub fakturę VAT za każdy zakupiony towar.
  Wystawiamy to, co Państwo zaznaczacie w zamówieniu. UWAGA: Prosimy o rozważny
  wybór, ponieważ nie mamy możliwości zamiany paragonów na faktury. Aby otrzymać
  fakturę VAT należy podać poprawne dane firmy wraz z numerem NIP.

§3
Płatności

 1. Klient ma do wyboru następujące formy płatności:
  a) przelew – zapłata następuje przelewem na rachunek bankowy Sklepu w ING Banku
  o numerze 46 1050 1230 1000 0090 9713 3491
  b) gotówką w siedzibie firmy
 2. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy.
 3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.
 4. Firma „Prestiż” w momencie sprzedaży towaru wystawia paragon z kasy fiskalnej lub
  fakturę VAT – według wskazania Klienta na zamówieniu.

§4
Wysyłka towaru

 1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych
  (np. Paczkomatu lub jednej z firm kurierskich) lub udostępnia do odbioru przez klienta
  w siedzibie firmy.

§5
Reklamacje

 1. Podstawą przyjęcia reklamacji jest przedstawienie przez Klienta dowodu zakupu
  towaru (paragon fiskalny lub faktura VAT).
 2. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać do Sklepu
  reklamowany towar wraz z opisem niezgodności.
 3. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni roboczych od
  momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności. W przypadku, gdy weryfikacja
  niezgodności wymaga zasięgnięcia opinii biegłego, bądź przedstawiciela producenta
  towaru, termin do ustosunkowania się Sklepu ulega przedłużeniu o czas uzyskania przez
  Sklep takiej opinii.
 4. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego
  towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.
 5. Towar reklamowany należy odesłać w takim stanie i takim opakowaniu, w jakim dotarł
  do Klienta na adres siedziby „Firmy Prestiż”.
 6. W przypadku otrzymania przesyłki uszkodzonej Klient powinien sporządzić stosowny
  protokół i uzyskać podpis pracownika poczty lub kuriera – osoby dostarczającej lub
  wydającej przesyłkę. Brak protokołu znacznie utrudnia Klientowi dochodzenie roszczeń z
  tego tytułu w stosunku do przewoźnika.
 7. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub
  zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą
  reklamacji.
  Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta dotyczące na przykład
  koloru czy proporcji nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru. Firma
  „Prestiż” nie bierze też pod uwagę reklamacji wynikających z różnic w postrzeganiu
  kolorów przez ludzi.
  W przypadku wydruku, reklamacji nie podlegają nieznaczne odchylenia od wzorca
  kolorystycznego, chyba, że do zlecenia dołączony był wydruk próbny wykonany
  wcześniej w naszej pracowni.
  W przypadku druku offsetowego reklamacji nie podlegają odchylenia od wzorca
  kolorystycznego.
 8. Nie przyjmujemy do druku prac, których reprodukcja jest ograniczona lub niezgodna z
  polskim prawem. Całkowitą odpowiedzialność za wady prawne wynikające z treści i
  formy dostarczonych do druku prac lub materiałów, w tym za wszelkie naruszenia praw
  osób trzecich ponosi Zleceniodawca.
 9. Firma „Prestiż” nie korzysta z czcionek dostarczonych przez Klienta, jeżeli nie jest w
  ich posiadaniu, a są one chronione prawami autorskimi.

§6
Prawo odstąpienia od umowy

 1. Na podstawie Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o
  odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca
  2000 r. Klient ma prawo odstąpienia od umowy.
 2. Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne jeżeli Klient złoży Sklepowi, w terminie 10
  dni od odbioru towaru, oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
 3. Klient zwraca towar do Sklepu w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o
  odstąpieniu od umowy. Zwrócony towar powinien być w stanie nienaruszonym, w tym
  powinien być kompletny, w fabrycznym opakowaniu, nie może nosić śladów eksploatacji.
  Koszty przesyłki ponosi Klient.
 4. W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania przesyłki, Sklep sprawdzi stan przekazanego
  produktu.
 5. W terminie 7 dni od sprawdzenia towaru Sklep zwraca Klientowi zapłaconą kwotę,
  pomniejszoną o koszty realizacji zamówienia. Klient powinien wskazać numer rachunku
  bankowego, na jaki ma zostać przelana zwracana kwota.
 6. W przypadku naruszenia przez Klienta warunków określonych w ust 2 i 3 powyżej
  oświadczenie o odstąpieniu od umowy jest bezskuteczne, towar nie podlega zwrotowi, a
  Sklep nie zwraca Klientowi zapłaconej kwoty.
 7. Prawo odstąpienia nie przysługuje Klientowi w przypadkach określonych w art. 10 ust.
  3 ustawy określonej w st. 1 powyżej, tj. w zakresie:
  a) świadczenia usług rozpoczętych, za zgodą Klienta, przed upływem terminu
  odstąpienia od umowy (dotyczy przypadków świadczenia usług, a nie sprzedaży
  towarów),
  b) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od
  ruchu cen na rynku finansowym,
  d) świadczeń o właściwościach określonych przez Klienta w złożonym przez niego
  zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
  e) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których
  przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,

§7
Ochrona prywatności

 1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych
  wyłącznie w celu realizacji zamówienia.
 2. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów
  reklamowo-promocyjnych, w tym biuletynu handlowego.
 3. Klient ma prawo wglądu do swoich danych i ich korekty, a także do żądania ich
  usunięcia.

§8
Własność intelektualna


Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie
internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

§9
Wejście w życie i zmiany Regulaminu

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.
 2. Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem
  ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. Do umów zawartych przed zmianą
  Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia
  przez Klienta.
0
  0
  Koszyk
  Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu